Telefonní číslo nouzového volání

+49 951 966 80 80
 

Vyloučení odpovědnosti

1. Obsah on-line nabídky 
Spediční společnost Elflein nepřebírá žádné záruky za aktuálnost, správnost, úplnost nebo kvalitu poskytnutých informací. Nároky na odpovědnost vůči autorovi, které se vztahují na škody hmotného nebo nehmotného charakteru, které byly zapříčiněny použitím nebo nepoužitím uvedených informací, případně použitím chybných nebo nekompletních informací, jsou principiálně vyloučeny, pokud ze strany autora nedošlo k prokazatelně úmyslnému nebo hrubě nedbalému zavinění. Všechny nabídky jsou nezávazné a nepovinné. Spediční společnost Elflein si výslovně vyhrazuje právo části stran nebo celou nabídku bez zvláštního oznámení měnit, doplňovat, mazat nebo jejich zveřejnění dočasně či trvale zrušit.

2. Odkazy a linky 
U přímých nebo nepřímých odkazů na cizí webové stránky („hyperlinky"), které se nacházejí mimo oblast odpovědnosti autora, by povinnost odpovědnosti vstoupila v platnost pouze v případě, pokud by spediční společnost Elflein měla o obsahu povědomí a bylo by pro ni technicky možné a proveditelné použití protiprávních obsahů zabránit. Spediční společnost Elflein tímto výslovně prohlašuje, že v době vytvoření linků nebyly na odkazovaných stránkách patrné žádné protiprávní obsahy. Na aktuální a budoucí design, obsahy nebo autorství propojených stránek nemá spediční společnost Elflein žádný vliv. Proto se tímto výslovně distancuje od všech obsahů všech propojených stránek, které byly po propojení odkazů změněny. Toto konstatování platí pro všechny linky a odkazy v rámci vlastní internetové nabídky i pro cizí záznamy v autorem vytvořených knihách návštěv, diskusních fórech, adresářích linků, seznamech adresátů a dalších formách databází, do jejichž obsahu lze provádět externí písemné záznamy. Za nezákonné, chybné nebo nekompletní obsahy a obzvláště za škody, které vznikly z použití nebo nepoužití takto poskytnutých informací, ručí pouze poskytovatel stránek, na které je odkazováno, nikoli ten, který pomocí odkazů na příslušné zveřejněné informace pouze odkazuje. 

3. Autorské právo a právo ochranné známky 
Spediční společnost Elflein usiluje o dodržování autorského práva použitých obrázků, grafik, zvukových dokumentů, videosekvencí a textů ve všech zveřejněných materiálech, o používání vlastních obrázků, grafik, zvukových dokumentů, videosekvencí a textů nebo používání grafik, zvukových dokumentů, videosekvencí a textů, na které se nevztahují žádné licence. Všechny obchodní a ochranné značky, uvedené v internetové nabídce a příp. chráněné třetími osobami, podléhají bez omezení ustanovením právě platného práva k ochranným známkám a vlastnickému právu aktuálně zapsaných vlastníků. Pouze na základě pouhého uvedení nelze usuzovat, že obchodní značka není chráněna právem třetích osob. Autorské právo na zveřejněné, samotným autorem vytvořené objekty, zůstává výlučně autorovi stránek. Kopírování či používání takovýchto grafik, zvukových dokumentů, videosekvencí a textů v jiných elektronických či tištěných materiálech není bez výslovného souhlasu autora povoleno.

4. Ochrana údajů 
Pokud v rámci internetové nabídky existuje možnost zadat osobní nebo obchodní údaje (e-mailové adresy, jména, adresy), dochází k uvedení těchto údajů ze strany uživatele zcela dobrovolně. Využívání a placení všech nabízených služeb se provádí – pokud je to technicky možné a proveditelné – také bez uvedení takovýchto dat, příp. zadáním anonymních dat nebo pseudonymu. Využívání kontaktních údajů, např. poštovních adres, telefonních či faxových čísel i e-mailových adres, zveřejněných v rámci tiráže nebo srovnatelných zadání, třetí osobou k přeposílání výslovně nevyžádaných informací není povoleno. Výslovně jsou vyhrazeny právní kroky vůči odesílateli takzvaných spamových e-mailů při porušení tohoto zákazu.

This website uses Google Analytics, a web analytics service provided by Google, Inc. Google Analytics uses "Cookies", which are text files placed on your computer, to help the website analyze how users use the site. The information generated by the cookie about your use of the website (including your IP address) will be transmitted to and stored by Google on servers in the United States . Google will use this information for the purpose of evaluating your use of the website, compiling reports on website activity for website operators and providing other services relating to website activity and internet usage. Google may also transfer this information to third parties where required to do so by law, or where such third parties process the information on Google.inc behalf. Google will not associate your IP address with any other data held by Google.  You may refuse the use of cookies by selecting the appropriate settings on your browser, however please note that if you do this you may not be able to use the full functionality of this website. By using this website, you consent to the processing of data about you by Google in the manner and for the purposes set out above.

Google Analytics Opt-out Browser Add-on

To provide website visitors more choice on how their data is collected by Google Analytics, we have developed the Google Analytics Opt-out Browser Add-on. The add-on communicates with the Google Analytics JavaScript (ga.js) to indicate that information about the website visit should not be sent to Google Analytics.

Download 

Inclusion of third-party services and content

This website may sometimes contain third-party content, e.g. YouTube videos, mapping from Google Maps, RSS feeds or graphics from other websites. This always requires the providers of such content (hereinafter 'providers') to obtain knowledge of your IP address. Without your IP address, they would not be able to send the content to your browser. The IP address is therefore essential for presenting this content. We endeavour to only use the content of providers who utilise the IP address solely for the purpose of supplying the content. However, we have no influence over whether providers store the IP address e.g. for statistical purposes.

5. Právní účinnost tohoto vyloučení odpovědnosti  

Toto vyloučení odpovědnosti je považováno za součást internetové nabídky, kde se na tuto stránku odkazuje. Pokud části nebo jednotlivé formulace tohoto textu již částečně nebo zcela neodpovídají platným právním předpisům, zůstávají ostatní části dokumentu ve svém obsahu a platnosti tímto nedotčeny.