Telefonní číslo nouzového volání

+49 951 966 80 80
 

Trvalá udržitelnost

Jako moderní přepravní a logistická společnost se stavíme tváří tvář odpovědnosti za neporušené životní prostředí a trvale udržitelné čerpání zdrojů. Přitom se především zaměřujeme na snižování emisí CO2. Od roku 1992 jsme při stoupajícím jízdním výkonu snížili škodlivé emise výfukových plynů o 95 %.

Iniciativa 82

Rychlost našich vozidel je omezena na 82 km/h. Průměrná rychlost přitom zůstává téměř stejná. Úspora nákladů na pohonné hmoty je vysoká.

Aerodynamická optimalizace vozidel

K aerodynamické optimalizaci celého našeho vozového parku využíváme doplňkových balíčků výrobců a know-how naší dílny.

Školení řidičů

Jízdní chování našich řidičů je individuálně hodnoceno telematickým systémem Fleetboard. Podle těchto podkladů pak naši 4 podnikoví školitelé pravidelně a cíleně školí řidiče v nejšetrnějším způsobu jízdy. 

Emisní norma Euro 6

Při veškerých nových nákupech zohledňujeme již pouze vozidla podle nejnovější třídy emisí Euro 6.

Mladý vozový park

Vždy s nejmodernější technikou na úsporu energie: Díky průměrnému stáří pouze 2,3 roky patří náš vozový park v naší branži k nejmladším a nejmodernějším. 

Žádná stará vozidla

Vozidla po 5 letech nahrazujeme. Tzv. „statistický outlier“ se zastaralou spotřebou energie a emisemi výfukových plynů u nás nenajdete. 

Lehké hliníkové konstrukce

U našich vozidel a návěsů dbáme na co možná nejnižší hmotnost. Moderní lehké hliníkové konstrukce ještě více snižují emise a spotřebu. 

Dlouhé nákladní soupravy

Společnost Elflein je oprávněna k provozu tzv. dlouhých nákladních souprav a plánuje jejich využití ve svém vozovém parku. Rozšířením místa pro palety lze účinně snížit dopravní zatížení ve specifických přepravních situacích. 

Fotovoltaické zařízení

Velkoplošným fotovoltaickým zařízením na budově naší společnosti přispíváme k využívání obnovitelných zdrojů energie.