číslo tísňového volání: +49 951 96680 888
První liga v oblasti přepravy a logistiky
Erste Liga
in Transport
& Logistik

Inovace

Kompetence

S firmou ELFLEIN se rozhodujete pro partnera, který již po desetiletí průběžně a samostatně rozvíjí přepravní a logistické kompetence. Kombinujeme hluboké praktické know-how s náruživou motivací. Pouze na tomto základě můžeme splnit náš cíl znovu a znovu překonávat Vaše zákaznická očekávání pomocí účinných návrhů na zlepšení a inovací.

Logistické koncepty

Nejrychlejší přizpůsobení
Vašim zákaznickým požadavkům
 

Přepravní koncepty

Nápady pro nové cesty
a větší efektivitu
 

Mnoholeté zkušenosti

Zkušenosti jako základ
pro lepší koncepty
 

Řízení projektů

Nejrychlejší přizpůsobení
Vašim zákaznickým požadavkům

Individuální IT řešení

Rozhraní k digitalizaci

Neustálé zlepšování

Optimalizace procesů –
interní a externí

Case studies

Nadšení, zkušenosti a inovační síla nás vedou k individuálním konceptům a realizacím.
Poznejte naši výkonnost prostřednictvím příkladných projektů!

Přeprava v oblasti automobilového průmyslu

Doprava mezi závody a IT řešení

Výrobce automobilů svěřuje firmě ELFLEIN podnikovou přepravu mezi svým závodem v Lipsku a všemi bavorskými závody.

Stanovení úkolu

 • Organizace a zajištění cca 80 nákladních přeprav denně
 • Efektivní slučování doprav

Realizace

 • Obstarání potřebného počtu dopravních prostředků
 • Nábor a školení řidičů a administrativních pracovníků
 • Vývoj IT řešení pro úspory personálu

Zvláštnosti

 • Zvládnutí velkého množství nových přeprav ve velmi krátkém čase

Přeprava potravin

Speciální vybavení a celková distribuce

Firma ELFLEIN zajišťuje pro mnoho německých obchodníků s potravinami celkovou distribuci z centrálního skladu do všech marketů v okruhu 200 kilometrů.

Stanovení úkolu

 • Organizace a zajištění dodávky 20 nákladními vozidly 24 hodin denně
 • Kalkulace tras s dojezdem na 3 pracoviště centrálních skladů
 • Zajištění různých teplotních zón

Realizace

 • Vybavení vozidel dle požadavků zákazníka, včetně měření teploty
 • Vývoj systému pro zúčtování odměňování
 • Vytvoření parkovací infrastruktury pro vozidla
 • Školení řidičů s ohledem na komplexní situaci dodávek

Zvláštnosti

 • Poskytnutí kontaktní osoby firmy Elflein s vlastní kanceláří v centrálním skladu zákazníka

Sekvenční vychystávání pro automobilový průmysl

Přeprava, skladování a péče o zákazníky JIS

Firma Elflein provádí pro vedoucího německého dodavatele komponentů sekvenční vychystávání komponent v montážních závodech OEM výrobce.

Stanovení úkolu

 • Přeshraniční přeprava více než 20 nákladních automobilů za pracovní den
 • Příjem zboží a skladování kompatibilní s FIFO
 • JIT sekvenční vychystávání 4000 komponentů za pracovní den Odesílání a přesné sekvenční dodávky OEM výrobci

Realizace

 • Spolupráce mezi přepravou a logistikou, aby byla zajištěna spolehlivost procesu v rámci nadnárodního dodavatelského řetězce
 • Certifikace, standardizace procesů a komplexní školení zaměstnanců
 • Vytváření nouzových konceptů pro všechny relevantní hlavní procesy
 • Poka-yoke k zajištění správné sekvence
 • Neustálé zlepšování pro optimalizaci materiálového toku

Zvláštnosti

 • Firma Elflein zajišťuje kompletní nadnárodní dodavatelský řetězec od dodavatele až k zákazníkovi
 • IT podporované poka-yoke k zajištění správného sledu sekvencí

Inovace v přepravě

Ke klíčovým úkolům naší společnosti patří neustálé zlepšování přepravních řešení a jejich přizpůsobování Vašim speciálním zákaznickým požadavkům patří. Z vlastní iniciativy vyvíjíme aktivitu ve Váš prospěch.

Speciální návěs s dopravním systémem

Úspora času díky automatické nakládce

Inovativní návěs tvoří rozhraní bez použití vysokozdvižného vozíku mezi výrobou dodavatele a příjemce. Zboží lze automaticky naložit během dvou minut pomocí řetězového dopravníku.

Speciální vozidlo s optimalizovanou výškou prostoru

O 100% větší ložný objem v porovnání s megatrailerem

O 100% více přepravovaného nákladu na každou jízdu – rozšířením maximální ložné výšky
se podařilo výrazně zvýšit kapacitu tohoto speciálního vozidla.

2nápravový megatrailer (užitečná hmotnost 24 t)

Úspora spotřeby a mýtného

Užitečná hmotnost 24 tun rozložená pouze na dvě nápravy. Dokonalejší automobilová technika vede k nižší spotřebě paliva a umožňuje ekologicky šetrnější provoz.

Návěs s plachtou s rychlým otevíráním

Efektivní nakládka

Dvěma pohyby změníte na návěs o šířce nákladu. Promyšlené inovace
otvírání plachty šetří při nakládce a vykládce cenný čas.

Speciální dlouhý nákladní automobil

Minimalizace opotřebení pneumatik

Tento dlouhý nákladní automobil přizpůsobený speciálním zákaznickým požadavkům má jen jeden otočný bod. Efekt: Menší třecí odpor, menší opotřebení pneumatik.

IT inovace

Vaše individuální požadavky definují řešení, pro která cíleně využíváme nejnovější technologie a
ambiciózní koncepty.

Track & Trace

Sledování Vašich přeprav online

Pomocí spedičního softwaru firmy ELFLEIN můžete průběžně sledovat stav svých dodávek. Pro zajištění optimální transparentnosti Vám umožňujeme sledovat vozidlo na počítači nebo v mobilním telefonu (aplikace) 24 hodin denně.

Geofencing

Automatická lokalizace přívěsu

Úzce propojené procesy vyžadují komplexní informace. Zřízením geofences v definovaných zónách procesu a pomocí nástrojů pro sledování přívěsu vám firma ELFLEIN poskytne na minutu přesné údaje o jeho poloze. Vždy víte, kolik přívěsů se v dané zóně procesu nachází, a v případě potřeby dostanete hlášení.

Dispoziční nástroj s varováním

Přehled o pohybu Vašeho nákladu

Dashboard pro všechny pohyby Vašich nákladů. S dispozičním nástrojem firmy ELFLEIN máte o všem přehled. Zpoždění nebo odchylky procesu jsou zavčas identifikovány a komunikovány prostřednictvím automatické funkce alarmu.

Warehouse on Wheels

Pohyblivé zásoby, efektivní „truck-meets-truck traffic“

Díky efektivním konceptům dodávek jsme schopni výrazně zkrátit Vaše cesty a snížit Vaše zásoby a zajistit co nejlevnější převod vlastnictví. Tím, že zřizujeme a organizujeme „truck-meets-truck traffic“, rozvíjíme nový potenciál pro Vaši dopravu zboží.

Inovace v oblasti logistiky

Inovace

Zaměření na budoucnost

Logistika je živý proces. Je čím dál inteligentnější. Známe změny na trhu a využíváme je tak, abyste z nich měli přínos. Inovační workshopy implementují teorii do praxe. Naše vedení za to osobně zodpovídá.