číslo tísňového volání: +49 951 96680 888
První liga v oblasti přepravy a logistiky

IT inovace

Vaše individuální požadavky definují řešení, pro která cíleně využíváme nejnovější technologie a
ambiciózní koncepty.

Track & Trace

Sledování Vašich přeprav online

Pomocí spedičního softwaru firmy ELFLEIN můžete průběžně sledovat stav svých dodávek. Pro zajištění optimální transparentnosti Vám umožňujeme sledovat vozidlo na počítači nebo v mobilním telefonu (aplikace) 24 hodin denně.

Geofencing

Automatická lokalizace přívěsu

Úzce propojené procesy vyžadují komplexní informace. Zřízením geofences v definovaných zónách procesu a pomocí nástrojů pro sledování přívěsu vám firma ELFLEIN poskytne na minutu přesné údaje o jeho poloze. Vždy víte, kolik přívěsů se v dané zóně procesu nachází, a v případě potřeby dostanete hlášení.

Dispoziční nástroj s varováním

Přehled o pohybu Vašeho nákladu

Dashboard pro všechny pohyby Vašich nákladů. S dispozičním nástrojem firmy ELFLEIN máte o všem přehled. Zpoždění nebo odchylky procesu jsou zavčas identifikovány a komunikovány prostřednictvím automatické funkce alarmu.

Warehouse on Wheels

Pohyblivé zásoby, efektivní „truck-meets-truck traffic“

Díky efektivním konceptům dodávek jsme schopni výrazně zkrátit Vaše cesty a snížit Vaše zásoby a zajistit co nejlevnější převod vlastnictví. Tím, že zřizujeme a organizujeme „truck-meets-truck traffic“, rozvíjíme nový potenciál pro Vaši dopravu zboží.