číslo tísňového volání: +49 951 96680 888
První liga v oblasti přepravy a logistiky

METODY

Hlavními předpoklady dobré logistiky jsou standardizace, spolehlivost procesů a jasná struktura. Díky důslednému dodržování metodiky udržujeme naši výkonnost vždy na aktuální úrovni.

Shopfloor management

Vždy v místě tvorby hodnot

Chceme Vaše problémy řešit udržitelným a strukturovaným způsobem. Naši vedoucí pracovníci přebírají odpovědnost na místě, řídí procesy a okamžitě reagují na změny a nové výzvy.

Neustálé zlepšování

Nedílná součást podnikové kultury

Logika procesu učení a zlepšování PDCA tvoří základ našich řešení problémů. Ověřujeme účinnost všech opatření a podle toho definujeme nové standardizované procesy.

Inovace

Zaměření na budoucnost

Logistika je živý proces. Je čím dál inteligentnější. Známe změny na trhu a využíváme je tak, abyste z nich měli přínos. Inovační workshopy implementují teorii do praxe. Naše vedení za to osobně zodpovídá.