číslo tísňového volání: +49 951 96680 888
První liga v oblasti přepravy a logistiky

Čestné uznání s Daimler ELA 2020

Vývoj a konstrukce speciálního a ekologického dlouhého kamionu pro dlouhodobého partnera Daimler vyvrcholil udělením cen Daimler Environmental Leadership Awards 2020. Společné plánování a příprava se zákazníkem vyústily v tzv. "Rasende Frankenwälder", které snižují emise CO² o 32%.

Díky třínápravovému podvozku s karoserií a přívěsem s centrální nápravou váží vozidlo pouze 16 tun, a proto může naložit o 6 tun více než konvenční 25 metrů dlouhý kamion. Podle obchodního časopisu Transaktuell, ktery ho oznacuje jako „dlouhý kamion budoucnosti“ dopravuje tento kamion několik přeprav týdně mezi závody Daimler v Ludwigsfelde a Sindelfingen. Díky nižšímu počtu jízd ve srovnání s běžnými zařízeními lze dosáhnout úspory až o 25%.

Zvláštní poděkování patří našim věrným zákazníkům, kteri na  projektu a realizaci "Rasende Frankenwälder"  spolupracovaly. Důvěra a odhodlání jsou pro Elflein obzvláště důležité. Tímto způsobem bychom chtěli oficiálně poděkovat našemu zákazníkovi a službám našich obchodních partnerů.

Back