číslo tísňového volání: +49 951 96680 888
První liga v oblasti přepravy a logistiky
[Translate to český:]

ročně o 3 600 000 dopravních kilometrů méně

[Translate to český:]

Vedle současných výzev v logistické branži, jako je nedostatek řidičů nebo digitalizace, pracuje firma Elflein souběžně na vozidlech, která jsou speciálně optimalizována pro naše zákazníky. Jedním z úkolů bylo snížit dopravní náklady projektu s denním kilometrovým výkonem 1 250 kilometrů o 50 %. Náklad sestává z velkoobjemových dílů s nízkou kusovou hmotností. S ohledem na tyto požadavky spustila firma Elflein společně se zákazníkem soutěž o nápad na nejlepší řešení. Po několika realizačních kolech a prvních testech bylo představeno řešení realizovatelné v každodenní praxi. Toto řešení bylo simulováno na skutečných procesech a realizováno. 

Tato vozidla se používají od dubna 2018. Již po prvních dnech se podařilo dosáhnout očekávaných výsledků a vozidla byla optimálně integrována do každodenních postupů. Díky spolupráci mezi zákazníkem, výrobcem automobilů a firmou Elflein se podařilo dosáhnout obrovského ekonomického a ekologického úspěchu. Každý den je na přeshraniční relaci v nasazení namísto 24 vozidel pouze 12 nákladních automobilů. Konkrétně to znamená snížení počtu nasazených vozidel o 50 % a úsporu cca 15 000 kilometrů za pracovní den nebo 3 600 000 kilometrů za rok, čímž šetříme životní prostředí. To odpovídá nerealizované spotřebě ve výši 900 000 litrů nafty nebo snížení emisí CO2 o 2 620 tun ročně.

Takováto řešení podporuje pouze včasné zapojení našich zákazníků do diskuze o náročných projektech a poptávka po inovacích. Výsledek plně odpovídá ambicím firmy Elflein hrát „první ligu v oblasti přepravy a logistiky“, šetří životní prostředí a ekonomicky podporuje naše zákazníky.

 

 

Back