číslo tísňového volání: +49 951 96680 888
První liga v oblasti přepravy a logistiky

Truck 2030: Společnosti Elflein jako průkopník nákladní dopravy budoucnosti

„30 procent v roce 2030“ tak zní cíl společného projektu „Truck 2030“ Technické univerzity v Mnichově, partnerů z oblasti průmyslu a společnosti Elflein. Tento projekt podpořila i Bavorská nadace pro výzkum a projekt má přispět k výraznému zlepšení efektivnosti nákladní dopravy. Společnost Elflein do projektu vnesla své know-how z oblasti operativní přepravy. Výzkumní pracovníci Technické univerzity v Mnichově a Vysoké technické školy ve Východním Bavorsku v Regensburgu pátrali na základě takto získaných informací po různých způsobech řešení, aby prostřednictvím projektu „Truck 2030“ docílili realistického zvýšení efektivnosti nákladní dopravy.

Kromě inovace bylo zejména důležité, aby technika byla funkční a vhodná i pro použití v praxi. Následující výsledky přibližují úsporu zdrojů v rámci nákladní dopravy ve výši 30% do roku 2030 realitě:

  • používání dlouhých kamionů s potenciálem úspor až 20%
  • jako pohon plug-in hybrid, který představuje spojení mezi běžnými pohony a elektromobilitou
  • aerodynamicky tvarovaná kabina řidiče
  • využívání inteligentních konceptů nakládky a vykládky, vč. administrativního vyřízení „bezpapírovou cestou“

Kamiony budou navíc uzpůsobeny pro autonomní jízdu, což má v průběhu 10 let přispět ke snížení zátěže řidiče a zvýšit bezpečnost dopravy. Úspěšné ukončení a realistický výsledek projektu „Truck 2030“ tvoří základ projektu následujícího, jehož partnerem má být některý z výrobců automobilů. Díky tomu se výsledky stanou přímou součástí střednědobého vývoje automobilů.

Společnost Elflein je hrdá zejména na to, že těžištěm je koncept dlouhých kamionů, propojený s dále vyvíjenými pohony, aerodynamicky tvarovanými vozidly i IT podporovanými procesy. To jsou oblasti, kterými se společnost Elflein aktivně zabývá již dnes či na jejichž realizaci se aktuálně pracuje.

Back