číslo tísňového volání: +49 951 96680 888
První liga v oblasti přepravy a logistiky

Ochrana osobních údajů

Ochranu osobních údajů bereme vážně

Ochrana Vašeho soukromí při zpracování osobních údajů je pro nás důležitá. Když navštívíte naše webové stránky, zaznamenají naše webové servery standardním způsobem IP adresu, která Vám byla přidělená poskytovatelem internetových služeb, webovou stránku, z které nás navštívíte, webové stránky, které u nás navštívíte, a také datum a délku návštěvy. Tyto informace jsou nezbytné pro technický přenos webových stránek a bezpečný provoz serveru. Personalizované vyhodnocení těchto údajů se neprovádí.

Jestliže nám dobrovolně zašlete údaje prostřednictvím kontaktního formuláře se v rámci zajištění údajů ukládají na našich serverech. Vaše údaje používáme výhradně za účelem zpracování Vaší žádosti. S Vašimi údaji zacházíme přísně důvěrně. Bez Vašeho souhlasu nejsou předány třetím osobám.

Upozorňujeme, že přenos dat na internetu může skrývat bezpečnostní nedostatky (např. při komunikaci emailem). Absolutní ochrana údajů před přístupem třetích osob není možná.

Správce:
Elflein Spedition & Transport GmbH
Regnitzstrasse 18 b
96052 Bamberg
Telefon: +49 951 96680-0
Telefax: +49 951 96680-149

Osoba pověřená ochranou údajů
Udo Herold
COMPACT GmbH
Mobil: +49 172 642 8305
Internet: compact-management.org
Email: datenschutz@elflein.de

Použití kontaktních údajů povinně zveřejněných v rámci autorské tiráže (impresum) ze strany třetích osob k zasílání výslovně nevyžádané reklamy a informačních materiálů se tímto výslovně zakazuje. Provozovatelé stránek si výslovně vyhrazují provést právní kroky v případě nevyžádaného zasílání reklamních informací, např. formou spamových emailů.“

Osobní údaje

Osobní údaje jsou údaje o Vaší osobě. Zahrnují Vaše jméno, Vaši adresu a Vaši e-mailovou adresu. Za účelem návštěvy naší webové stránky nám nemusíte poskytnout žádné osobní údaje. V některých případech požadujeme Vaše jméno a adresu a případně další informace, abychom Vám mohli nabídnout požadovanou službu.

Totéž platí, pokud Vám na přání zasíláme informační materiály, popř. pokud odpovídáme na Váš dotaz. V těchto případech Vás na toto vždy upozorníme. Mimo to ukládáme pouze ty údaje, které jste nám poskytl/a automaticky nebo dobrovolně.

Pokud využíváte některou z našich služeb, shromažďujeme zpravidla pouze údaje nutné k tomu, abychom Vám mohli tuto službu nabídnout. Možná se Vás zeptáme na další informace, které jsou nicméně dobrovolné. Kdykoliv zpracováváme osobní údaje, činíme tak proto, abychom Vám mohli nabídnout naši službu nebo abychom sledovali naše obchodní cíle.

Automaticky ukládané anonymizované údaje

Při návštěvě našich internetových stránek ukládáme z administrativních a technických důvodů určité informace. Jedná se o: typ a verzi použitého prohlížeče, datum a čas přístupu a IP adresu.

Tyto údaje jsou anonymizované a slouží pouze pro statistické účely, popř. pro zlepšení našich internetových a online služeb. Tyto anonymizované údaje jsou – odděleně od osobních údajů – ukládány v bezpečných systémech a nemohou být přiřazeny k žádné konkrétní osobě. To znamená, že Vaše osobní informace jsou vždy chráněny.

Externí hosting

Tyto webové stránky jsou hostovány externě. Osobní údaje shromážděné na těchto webových stránkách jsou uloženy na serverech hostitelů. Mohou to být mimo jiné IP adresy, žádosti o kontakt, meta a komunikační údaje, smluvní údaje, kontaktní údaje, jména, návštěvnost webových stránek a další údaje generované webovou stránkou. Externí hosting je prováděn za účelem plnění smlouvy vůči našim potenciálním a stávajícím zákazníkům (čl. 6 odst. 1 písm. b DSGVO) a v zájmu bezpečného, rychlého a efektivního poskytování naší online nabídky profesionálním poskytovatelem (čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO). Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas, zpracování se provádí výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO a § 25 odst. 1 TTDSG, pokud souhlas zahrnuje ukládání souborů cookie nebo přístup k informacím v koncovém zařízení uživatele (např. snímání otisků zařízení) ve smyslu TTDSG. Souhlas lze kdykoli odvolat. Naši hostitelé budou zpracovávat vaše údaje pouze v rozsahu nezbytném pro plnění svých povinností v oblasti služeb a budou se řídit našimi pokyny týkajícími se těchto údajů.

Používáme následující hosting(y):

Domainfactory GmbH; c/o WeWork Neuturmstrasse 5, 80331 Mnichov, Německo

Realizace domovské stránky:

claudiusbähr+friends GmbH; Bamberger Straße 50, 91301 Forchheim

Zpracování úloh

S výše uvedeným poskytovatelem jsme uzavřeli smlouvu o zpracování objednávek (AVV). Jedná se o smlouvu vyžadovanou zákonem o ochraně osobních údajů, která zajišťuje, že poskytovatel zpracovává osobní údaje návštěvníků našich webových stránek pouze v souladu s našimi pokyny a v souladu s GDPR.

Doba skladování

Pokud není v těchto zásadách ochrany osobních údajů uvedena konkrétnější doba uložení, zůstanou vaše osobní údaje u nás, dokud nezmizí účel jejich zpracování. Pokud uplatníte oprávněnou žádost o výmaz nebo odvoláte souhlas se zpracováním údajů, budou vaše údaje vymazány, pokud nemáme jiné právně přípustné důvody pro uchovávání vašich osobních údajů (např. doby uchovávání podle daňového nebo obchodního práva); v druhém případě budou údaje vymazány poté, co tyto důvody pominou.

Cookies

Při návštěvě našich internetových stránek se můžou na Vašem počítači ukládat informace v podobě cookies. Cookies jsou malé datové soubory, které odešle internetový server do Vašeho prohlížeče a uloží je na harddisku. Právním základem pro používání cookies je čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

Uloží se však pouze adresa internetového protokolu – tedy žádné další osobní údaje. Tato informace, která se ukládá v souborech cookies, umožňuje při další návštěvě našich internetových stránek automaticky rozpoznat Vaše zařízení, což Vám usnadní jejich používání.

Naše internetové stránky můžete samozřejmě navštívit, aniž byste cookies akceptovali. Pokud si nepřejete, aby byl Váš počítač při další návštěvě rozpoznán, můžete používání cookies odmítnout, a to změnou nastavení ve svém prohlížeči na „Odmítnout cookies“. Příslušný postup najdete v návodu k obsluze svého konkrétního prohlížeče. Pokud používání cookies odmítnete, může dojít k omezení některých funkcí našich internetových stránek.

Služba Google Analytics s funkcí anonymizace

Na našich stránkách používáme Google Analytics, službu pro analýzu webu od firmy Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, dále jen „Google“. Služba Google Analytics používá tzv. cookies, textové soubory, které se ukládají na Vašem počítači, a umožňují tak analyzovat, jak používáte naše webové stránky.

Informace vytvořené těmito soubory cookies, jako například čas, místo a frekvence Vašich návštěv webových stránek, včetně Vaší IP adresy, jsou zasílány do USA společnosti Google, která je ukládá.

Na našich webových stránkách používáme službu Google Analytics s příponou ""_gat._anonymizeIp"". V tomto případě Google Vaši IP adresu zkrátí již v rámci členských států Evropské unie nebo jiných smluvních států Dohody o Evropském hospodářském prostoru, čímž ji anonymizuje.

V pověření provozovatele této webové stránky použije Google tyto informace k vyhodnocení Vašeho používání webové stránky, vytváření zpráv o aktivitách webové stránky a poskytnutí dalších služeb provozovateli webové stránky spojených s používáním webové stránky a internetu. Google také tyto informace předá třetí straně, je-li to určeno zákonem nebo pokud třetí strana tyto údaje zpracovává z pověření Googlu.

Google dle vlastního prohlášení v žádném případě nespojí Vaši IP adresu s ostatními údaji Googlu. Instalaci cookies můžete odpovídajícím nastavením svého prohlížeče zakázat; upozorňujeme Vás však na to, že v tomto případě nebudete případně moci plně využívat všechny funkce našich webových stránek.

Dále Google pro nejběžnější prohlížeče nabízí deaktivační prvek Add-on, který Vám poskytne více kontroly nad tím, jaké údaje jsou Googlem evidovány k Vámi zobrazené webové stránce. Add-on sdělí JavaScriptu (ga.js) od služby Google Analytics, že nemají být předávány žádné informace o návštěvě webové stránky Google Analytics. Deaktivační prvek Add-on pro prohlížeče od Google Analytics však nezabrání tomu, aby informace nebyly předány nám nebo jiným, námi případně používaným službám pro analýzu webu. Další informace k instalaci prohlížeče Add-on získáte na následujícím odkazu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Navštívíte-li naši stránku přes mobilní koncové zařízení (smartphone nebo tablet), musíte místo toho na tento odkaz kliknout, abyste do budoucna zabránili sledování Google Analytics na této stránce. To je možné také jako alternativa k výše zmíněnému prohlížeči Browser-Add-On. Kliknutím na odkaz se ve Vašem prohlížeči nastaví Opt-Out-Cookie, které jsou platné pro tento prohlížeč a tuto doménu. Smažete-li cookies v tomto prohlížeči, smaže se také Opt-Out-Cookie, takže na odkaz budete muset kliknout znovu.

Pokud jste Googlu povolili propojení historie procházení webových stránek a aplikací s Vaším účtem Google a použití informací z Vašeho účtu Google k personalizaci reklamy, použije společnost Google Vaše údaje společně s údaji Google Analytics k vytvoření seznamů cílových skupin pro remarketing napříč zařízeními. K tomuto účelu eviduje Google Analytics nejprve na naší webové stránce Vaše ID autentizované společností Google, které jsou propojené s Vaším účtem Google (tedy osobní údaje). Následně služba Google Analytics za účelem optimalizace našich cílových skupin Vaše ID dočasně propojí s Vašimi daty Google Analytics.

Pokud s tím nesouhlasíte, můžete tuto funkci pomocí nastavení v sekci „Můj účet“ svého účtu Google vypnout.

Obecné informace o právním základu zpracování údajů na těchto webových stránkách

Pokud jste souhlasili se zpracováním údajů, zpracováváme vaše osobní údaje na základě čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO nebo čl. 9 odst. 2 písm. a DSGVO, pokud jsou zpracovávány zvláštní kategorie údajů podle čl. 9 odst. 1 DSGVO. V případě výslovného souhlasu s předáním osobních údajů do třetích zemí se zpracování údajů provádí také na základě čl. 49 odst. 1 písm. a DSGVO. V případě souhlasu s ukládáním souborů cookie nebo s přístupem k informacím ve vašem koncovém zařízení (např. prostřednictvím otisků zařízení) se zpracování údajů provádí navíc na základě § 25 odst. 1 TTDSG. Tento souhlas lze kdykoli odvolat. Pokud jsou vaše údaje potřebné pro plnění smlouvy nebo pro provedení předsmluvních opatření, zpracováváme vaše údaje na základě čl. 6 odst. 1 písm. b DSGVO. Dále, pokud jsou vaše údaje potřebné pro splnění právní povinnosti, zpracováváme je na základě čl. 6 odst. 1 písm. c DSGVO.

Zpracování údajů může být rovněž založeno na našem oprávněném zájmu podle čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO. Informace o příslušném právním základu v každém jednotlivém případě jsou uvedeny v následujících odstavcích tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů.

Google Maps

Tyto webové stránky používají aplikaci Mapy Google k zobrazování map a vytváření plánování tras.

Google Maps provozuje společnost Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Používáním aplikace Google Maps na těchto webových stránkách souhlasíte se shromažďováním, zpracováním a používáním automaticky získaných a Vámi zadaných údajů společností Google, jejími zástupci nebo dalšími poskytovateli.

Podmínky používání aplikace Google Maps najdete zde.

Prohlášení o ochraně osobních údajů pro aplikaci Google Maps je Vám k dispozici k náhledu zde.

Bezpečnost

Učinili jsme technická a administrativní bezpečnostní opatření, abychom Vaše osobní údaje ochránili před ztrátou, zničením, manipulací a neoprávněným přístupem. Všichni naši zaměstnanci i poskytovatelé služeb, kteří pro nás pracují, jsou povinni dodržovat platné zákony na ochranu osobních údajů.

Jakékoliv námi shromažďované a zpracovávané údaje jsou přenášeny v šifrované podobě. Znamená to, že Vaše údaje nemohou být zneužity třetí stranou. Naše bezpečnostní opatření podléhají neustálému procesu zlepšování a naše prohlášení o ochraně osobních údajů jsou průběžně aktualizována. Ujistěte se, že máte k dispozici nejnovější verzi.

Práva subjektu údajů

Kontaktujte nás prosím, kdykoliv se budete chtít informovat o tom, jaké Vaše osobní údaje ukládáme, resp. pokud si přejete své osobní údaje opravit či smazat. Dále máte právo na omezení zpracování (čl. 18 GDPR), právo vznést námitku proti zpracování (čl. 21 GDPR), právo na přenositelnost údajů (čl. 20 GDPR) a právo podat stížnost u dozorového úřadu – Zemského úřadu na ochranu údajů v Bavorsku.

Informace o ochraně údajů pro postup podávání žádostí

Těší nás, že vás zaujala naše nabídka a ucházíte se nebo jste se ucházeli o místo v naší společnosti.

V souvislosti s vaší žádostí u nás zpracováváme vaše osobní údaje. Nakládání s těmito tzv. osobními údaji se řídí zvláštními právními předpisy.

Odpovědné nakládání s osobními údaji je pro společnost Elflein Holding GmbH vysokou prioritou. V informacích o ochraně osobních údajů pro uchazeče vám vysvětlíme, které osobní údaje jsou zpracovávány v procesu podávání žádostí. Tyto informace naleznete ZDE.

Zásady ochrany osobních údajů pro naše prezentace na sociálních sítích

Zpracování dat sociálními sítěmi

Spravujeme veřejně přístupné profily na sociálních sítích. Jednotlivé sociální sítě, které používáme, naleznete níže.

Sociální sítě, jako je Facebook, LinkedIn atd., mohou obvykle komplexně analyzovat vaše uživatelské chování při návštěvě jejich webových stránek nebo webových stránek s integrovaným obsahem sociálních médií (např. tlačítka "To se mi líbí" nebo reklamní bannery). Návštěvou našich prezentací na sociálních sítích se spouští řada operací zpracování relevantních z hlediska ochrany údajů. Podrobněji:

Pokud jste přihlášeni ke svému účtu na sociálních sítích a navštívíte naši prezentaci na sociálních sítích, může provozovatel portálu sociálních sítí přiřadit tuto návštěvu k vašemu uživatelskému účtu. Vaše osobní údaje však mohou být za určitých okolností shromažďovány i v případě, že nejste přihlášeni nebo nemáte účet na příslušném portálu sociálních médií. V takovém případě probíhá toto shromažďování údajů například prostřednictvím souborů cookie, které jsou uloženy ve vašem koncovém zařízení, nebo zaznamenáváním vaší IP adresy.

Pomocí takto shromážděných údajů mohou provozovatelé portálů sociálních médií vytvářet uživatelské profily, do kterých se ukládají vaše preference a zájmy. Tímto způsobem vám může být zobrazována reklama založená na zájmech v rámci příslušné přítomnosti na sociálních médiích i mimo ně. Pokud máte účet na příslušné sociální síti, může být zájmově orientovaná reklama zobrazována na všech zařízeních, na kterých jste nebo jste byli přihlášeni.

Upozorňujeme také, že nemůžeme sledovat všechny operace zpracování na portálech sociálních médií. V závislosti na poskytovateli proto mohou další postupy zpracování provádět provozovatelé portálů sociálních médií. Podrobnosti naleznete v podmínkách používání a ustanoveních o ochraně údajů příslušných portálů sociálních médií.

Právní základ

Naše přítomnost na sociálních sítích má zajistit co nejkomplexnější prezentaci na internetu. Jedná se o oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO. Procesy analýzy iniciované sociálními sítěmi mohou být založeny na různých právních důvodech, které musí provozovatelé sociálních sítí uvést (např. souhlas ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO).

Odpovědná osoba a uplatnění práv

Pokud navštívíte některou z našich stránek sociálních médií (např. Facebook), jsme společně s provozovatelem platformy sociálních médií zodpovědní za operace zpracování údajů, které se během této návštěvy spustí. V zásadě můžete uplatnit svá práva (informace, oprava, výmaz, omezení zpracování, přenositelnost údajů a stížnost) jak vůči nám, tak vůči provozovateli příslušného portálu sociálních médií (např. vůči Facebooku).

Vezměte prosím na vědomí, že navzdory společné odpovědnosti s provozovateli portálů sociálních médií nemáme plný vliv na operace zpracování údajů na portálech sociálních médií. Naše možnosti jsou do značné míry určovány firemní politikou příslušného poskytovatele.

Doba skladování

Údaje, které shromažďujeme přímo prostřednictvím sociálních médií, budou z našich systémů vymazány, jakmile pomine účel jejich ukládání, jakmile nás o jejich vymazání požádáte, odvoláte svůj souhlas s jejich ukládáním nebo jakmile pomine účel jejich ukládání. Uložené soubory cookie zůstávají ve vašem koncovém zařízení, dokud je nevymažete. Závazná právní ustanovení - zejména doby uchovávání - zůstávají nedotčena.

Nemáme žádný vliv na dobu uložení vašich údajů, které ukládají provozovatelé sociálních sítí pro své vlastní účely. Podrobné informace získáte přímo u provozovatelů sociálních sítí (např. v jejich zásadách ochrany osobních údajů, viz níže).

Sociální sítě v detailu

Facebook

Máme profil na Facebooku. Poskytovatelem této služby je společnost Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irsko. Podle společnosti Facebook jsou shromážděné údaje předávány také do USA a dalších třetích zemí.

Se společností Facebook jsme uzavřeli smlouvu o společném zpracování (dodatek pro správce). Tato smlouva určuje, za které operace zpracování údajů jsme my nebo Facebook odpovědní, když navštívíte naši stránku na Facebooku. Tuto dohodu si můžete prohlédnout na následujícím odkazu: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

Nastavení reklamy můžete upravit samostatně ve svém uživatelském účtu. Chcete-li tak učinit, klikněte na následující odkaz a přihlaste se: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

Podrobnosti naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/.

XING

Máme profil na XINGu. Poskytovatelem je New Work SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Německo.

Podrobnosti o tom, jak se zpracovávají vaše osobní údaje, najdete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti XING: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung.

LinkedIn

Máme profil na LinkedIn. Poskytovatelem je LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irsko. LinkedIn používá reklamní soubory cookie.

Pokud chcete deaktivovat reklamní soubory cookie LinkedIn, použijte následující odkaz: www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

Podrobnosti o tom, jak nakládají s vašimi osobními údaji, najdete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

YouTube

Máme profil na YouTube. Poskytovatelem je společnost Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Podrobnosti o tom, jak se zpracovávají vaše osobní údaje, najdete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=de.