číslo tísňového volání: +49 951 96680 888
První liga v oblasti přepravy a logistiky

Tiráž

Elflein Spedition & Transport GmbH
Regnitzstrasse 18 b
96052 Bamberg

Telefon: +49 951 96680-0

E-mail: info@elflein.de

Jednatel: Rüdiger Elflein
Daňové identifikační číslo: DE 155251040
Zapsána v obchodním rejstříku Okresního soudu v Bambergu: HRB 2494

Fotografie: Francisco Lopez www.lopez-fotodesign.de
Videa: Norbert Mebert www.mebert-fotografie.de

Dozorčí úřad
Spolkový úřad pro nákladní dopravu
Werderstrasse 34
50672 Köln

Příslušný dozorčí úřad pro vydávání
povolení k nákladní dopravě / licence EU

Dopravní úřad města Bamberg
Moosstrasse 65
96050 Bamberg

Příslušný dozorčí úřad pro vydávání
povolení k přepravě podle zákona o recyklaci odpadů

Úřad pro ochranu životního prostředí, požární a civilní ochranu
Michelsberg 10
96049 Bamberg

Vyloučení odpovědnosti (disclaimer)

Odpovědnost za obsah

Jako poskytovatel služeb jsme podle § 7 odst. 1 TMG odpovědní za vlastní obsah na těchto stránkách podle obecných zákonů. Podle §§ 8 až 10 TMG nejsme ale jako poskytovatel služeb povinni kontrolovat poskytnuté nebo uložené cizí informace nebo podle okolností zkoumat, zda nepoukazují na protiprávní činnost. Povinnosti odstranit nebo zablokovat použití informací podle obecných zákonů zůstávají nedotčeny. Odpovědnost v této věci je ovšem možná až od okamžiku zjištění konkrétního porušení zákona. Jakmile zjistíme porušení zákona, takový obsah neprodleně odstraníme.

Odpovědnost za odkazy

Naše nabídka obsahuje odkazy na externí webové stránky třetích subjektů, na jejichž obsah nemáme vliv. Proto nemůžeme za tento cizí obsah převzít ručení. Za obsah odkazovaných stránek je vždy odpovědný příslušný poskytovatel nebo provozovatel stránek. Odkazované stránky byly v okamžiku uvedení odkazu prověřeny z hlediska možného porušení zákona. V okamžiku uvedení odkazu nebyl žádný protiprávní obsah zjištěn. Permanentní obsahová kontrola odkazovaných stran ale není bez konkrétních důkazů o porušení zákona možná. Při zjištění porušení zákona takové odkazy okamžitě odstraníme.

Autorské právo

Obsah a díla na těchto stránkách vytvořená provozovatelem stránek podléhají německému autorskému právu. Rozmnožování, zpracování, šíření a jakýkoli způsob využití mimo hranice autorského práva vyžaduje písemný souhlas daného autora, resp. tvůrce. Stahování a kopírování těchto stránek je povoleno pouze pro soukromé, nikoli komerční použití. Jestliže obsah na těchto stránkách nevytvořil provozovatel, jsou respektována autorská práva třetích subjektů. Zejména je obsah třetích subjektů jako takový označen. Jestliže byste si přesto všimli porušení autorského práva, prosíme, abyste nám to oznámili. Při oznámení porušení zákona takový obsah neprodleně odstraníme.

Při naší činnosti se řídíme Všeobecnými německými spedičními podmínkami (ADSp.) v příslušné aktuální verzi a máme zaveden systém zajišťování kvality podle DIN EN ISO 9001.

Koncepce, řešení a programování

claudiusbähr+friends