numer alarmowy: +49 951 96680 888
Ekstraklasa w dziedzinie transportu i logistyki

METODY

Główne założenia dobrej logistyki to standaryzacja, niezawodność procesów i przejrzysta struktura. Dzięki konsekwentnemu przestrzeganiu metodyki utrzymujemy naszą wydajność zawsze na aktualnym poziomie.

Zarządzanie Warsztatem Produkcyjnym

Zawsze w miejscu tworzenia wartości

Chcemy rozwiązywać Państwa problemy w zrównoważony i zorganizowany sposób. Pracownicy naszej kadry kierowniczej przyjmują na siebie odpowiedzialność na miejscu, kierują procesami i natychmiast reagują na zmiany i nowe wyzwania.

Ciągłe doskonalenie

Integralny element kultury korporacyjnej

Logika procesu uczenia się i doskonalenia PDCA stanowi podstawę naszego rozwiązywania problemów. Weryfikujemy efektywność wszystkich działań i zgodnie z tym definiujemy nowe ustandaryzowane procesy.

Innowacje

Skupienie się na przyszłości

Logistyka to żywy proces. Jest coraz bardziej inteligentna. Znamy zmiany na rynku i wykorzystujemy je tak, aby przyniosły Państwu korzyści. Innowacyjne warsztaty wdrażają teorię w praktykę. Nasze kierownictwo ponosi za to osobistą odpowiedzialność.