numer alarmowy: +49 951 96680 888
Ekstraklasa w dziedzinie transportu i logistyki
[Translate to polski:]

Opłaty za przejazd ciężarówkami: Rozszerzenie na wszystkie niemieckie drogi federalne

[Translate to polski:]

Od 1 stycznia 2005 roku opłaty za przejazdy ciężarówkami w Niemczech są pobierane w zależności od przejechanej trasy. Obowiązek uiszczania opłaty drogowej, który pierwotnie obowiązywał tylko na niemieckich autostradach, został następnie rozszerzony o samochody ciężarowe o masie całkowitej > 7,5 t, a od połowy roku 2015 obejmuje również niewielką część niemieckich dróg federalnych. Od 1 lipca 2018 roku opłata za przejazdy ciężarówkami została rozszerzona także o wszystkie niemieckie drogi federalne. Ta nowość dotyczy samochodów ciężarowych o łącznej masie od 7,5 t, a opłaty drogowe, zgodnie z aktualnie dostępnymi informacjami, mają być naliczane w takiej samej wysokości za przejechany kilometr jak opłata za przejazd autostradą. 

Wraz ze zmianą opłat za przejazd ciężarówkami Niemcy planują powiększyć sieć dróg podlegających opłacie za przejazd o około 40 000 kilometrów. Obecnie obowiązek płacenia opłat drogowych obowiązuje na około 12 000 kilometrów autostrad i określonych, w większości wielopasmowych, drogach federalnych. Od 1 lipca 2018 roku liczba ta wzrośnie do 52 000 kilometrów. Krok ten dotyczy wszystkich spółek przewozowych, zarówno zajmujących się przewozami lokalnymi, rozwożeniem, jak również transportem dalekobieżnym. Oprócz znaczących dodatkowych dochodów do niemieckiego budżetu federalnego (szacunkowo zwiększenie o około 2 miliardy euro lub o 50% rocznie) jednym z celów jest ograniczenie istniejącego ruchu na trasach wykorzystywanych przez kierowców, którzy chcą uniknąć płacenia opłat drogowych. 

Obecnie obowiązujące przepisy prawa na autostradach zostaną od 1 lipca 2018 roku poszerzone o kolejne kilometry podlegające opłatom drogowym. Wysokość opłaty drogowej będzie więc określana na podstawie trasy przejechanej na drogach podlegających obowiązkowi opłat drogowych, a także według liczby osi pojazdu lub zespołu pojazdów oraz odpowiedniej normy emisji.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.mauttabelle.de lub www.bundesstrassenmaut.de

Jeśli masz dodatkowe pytania, skontaktuj się z osobą kontaktową w firmie ELFLEIN. 

Back