numer alarmowy: +49 951 96680 888
Ekstraklasa w dziedzinie transportu i logistyki

Samochody ciężarowe - opłaty drogowe Podwyżka stawek za przejazd od 1.1.2019

Po rozszerzeniu opłaty za przejazd ciężarówkami w lipcu 2018 r. na wszystkie drogi federalne i po długich dyskusjach w ramach branży niemiecki Bundestag, z ważnością od 1.1.2019, podjął decyzję o podnieść stawki opłat drogowych.

W związku z tym pojazdy ciężarowe zostały podzielone na trzy kategorie wagowe, przy tym w ramach kategorii wagowej powyżej 18 t jeszcze rozróżnia się dwie kategorie "3 osie" i "4 lub więcej osi". Pobór myta, podobnie jak w przypadku opłat za przejazd autostradami i opłat drogowych na drogach federalnych, jest w takiej samej wysokości za każdy przejechany kilometr.

W kategorii „3 osie“ taryfa opłaty drogowej zostaje podwyższona z dotychczasowych 0,113 € na 0,173 €. W kategorii „4 lub więcej osi“ taryfa opłaty drogowej zostaje podwyższona dla pojazdów z 4 osiami z dotychczasowych 0,117 € a dla pojazdów z 5 osiami z dotychczasowych 0,135 € na nową taryfę w wysokości 0,187 €.

Ponieważ udział pojazdów z 4 osiami w formie przewozowej Elflein sięga 80 %, ta zmiana taryf opłat drogowych ma na nas znaczny wpływ. Inwestycje w to wyposażenie wynikają przede wszystkim ze struktury klientów firmy Elflein i związanej z tym wielkości przewozów. Oszczędnościami na opłatach drogowych, jako znaczącym elementem konkurencyjności, dzieliliśmy się ze swoimi klientami. Inwestycje w to wyposażenie będziemy w sezonie 2018/2019 dalej wspierać, ponieważ pozytywny efekt ekonomiczny – również dla klientów firmy Elflein – zostanie zachowany.

Nasi klienci profitują nadal również z innowacyjnego pojęcia działalności firmy Elflein i z rozszerzania zawczasu naszej floty o pojazdy spełniające wymagania normy Euro VI. W ten sposób nasz 80% udział pojazdów kategorii normy EURO VI pomaga w utrzymywaniu poziomu opłat drogowych na najniższym możliwym poziomie.

W razie jakichkolwiek pytań do Państwa dyspozycji są w każdej chwili Państwa dotychczasowi partnerzy do kontaktów firmy Elflein.

Back