numer alarmowy: +49 951 96680 888
Ekstraklasa w dziedzinie transportu i logistyki

Ochrona danych osobowych

Ochronę danych osobowy traktujemy bardzo poważnie

Ochrona Państwa prywatności podczas przetwarzania danych osobowych jest dla nas bardzo ważna. Przy odwiedzaniu naszej strony internetowej nasze serwery internetowe rejestrują w standardowy sposób adres IP przydzielony Państwu przez dostawcę usług internetowych, stronę internetową, z której dochodzi do odwiedzin, odwiedzane u nas strony internetowe oraz datę i czas trwania odwiedzin. Informacje te są niezbędne do technicznego przesyłania stron internetowych i bezpiecznego działania serwera. Spersonalizowana ocena tych danych nie jest dokonywana.

Jeżeli nam dobrowolnie zaślesz dane za pośrednictwem formularza kontaktowego są w związku z bezpieczeństwem danych przechowywane na naszych serwerach. Wykorzystujemy Państwa dane wyłącznie do celów przetwarzania Państwa wniosku. Państwa dane traktujemy jako ściśle poufne. Bez Twojej zgody nie będą przekazane trzecim osobom.

Atragem atenția asupra faptului că transferul de date prin intermediul internetului poate ascunde neajunsuri cu privire la securitatea acestora (de ex. în cazul comunicării prin e-mail). Protecția absolută a datelor împotriva accesului unor persoane terțe nu este posibilă.

Administrator:
ELFLEIN Spedition & Transport GmbH
Regnitzstrasse 18 b
96052 Bamberg
Telefon: +49 951 96680-0
Telefax: +49 951 96680-149

Osoba wyznaczona do ochrony danych
Udo Herold
COMPACT GmbH
Tel.kom.: +49 172 642 8305
Internet: compact-management.org
Email: datenschutz@elflein.de

Folosirea datelor de contact furnizate în mod obligatoriu în cadrul tirajului de autor (impresum) din partea unor persoane terțe în scopul distribuirii nedorite în mod explicit a reclamelor și a materialelor de publicitate este interzisă în mod strict. Operatorii paginilor își rezervă în mod explicit dreptul la măsuri juridice în cazul distribuirii nedorite a informațiilor de publicitate, de ex. prin intermediul e-mailurilor spam.

Dane osobowe

Dane osobowe to informacje o konkretnej osobie. Zawierają one Państwa imię i nazwisko, adres i adres e-mail. Aby odwiedzić naszą stronę internetową, nie jest konieczne podawanie nam jakichkolwiek danych osobowych. W niektórych przypadkach wymagamy podania nazwiska i adresu oraz, ewentualnie dalszych informacji, abyśmy mogli zaoferować Państwu żądaną usługę.

To samo dotyczy wysyłania materiałów informacyjnych na żądanie, ewent. jeżeli odpowiadamy na Państwa pytanie. W takich przypadkach zawsze będziemy Państwa o tym powiadamiać. Poza tym przechowujemy wyłącznie te dane, które nam Państwo udostępniliście automatycznie lub dobrowolnie.

Jeżeli korzystacie z którejś z naszych usług, zazwyczaj gromadzimy tylko dane niezbędne do zaoferowania Państwu tej usługi. Być może poprosimy Państwa o dodatkowe informacje, które są jednak dobrowolne. Ilekroć przetwarzamy dane osobowe, robimy to, aby zaoferować Państwu naszą usługę lub realizować nasze cele biznesowe.

Automatycznie zapisywane zanonimizowane dane

Podczas odwiedzania naszych stron internetowych zapisujemy pewne informacje ze względów administracyjnych i technicznych. Są to: typ i wersja używanej przeglądarki, data i godzina dostępu oraz adres IP.

Dane te są zanonimizowane i służą wyłącznie do celów statystycznych, ewent. do poprawy naszych usług internetowych i online. Te zanonimizowane dane są przechowywane oddzielnie od danych osobowych, w bezpiecznych systemach i nie mogą być przypisane do żadnej konkretnej osoby. Oznacza to, że Państwa dane osobowe są zawsze chronione.

Hosting zewnętrzny

Ta strona jest hostowana zewnętrznie. Dane osobowe zgromadzone na tej stronie internetowej są przechowywane na serwerach hostera(ów). Mogą to być między innymi: adresy IP, prośby o kontakt, dane meta i komunikacyjne, dane umowne, dane kontaktowe, nazwiska, ruch na stronie i inne dane generowane przez stronę internetową. Hosting zewnętrzny odbywa się w celu realizacji umów z naszymi potencjalnymi i obecnymi klientami (art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO) oraz w interesie bezpiecznego, szybkiego i efektywnego świadczenia naszej oferty online przez profesjonalnego dostawcę (art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO). Jeśli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 para. 1 lit. a DSGVO i § 25 par. 1 TTDSG, o ile zgoda obejmuje zapisywanie plików cookie lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. fingerprinting urządzenia) w rozumieniu TTDSG. Zgoda ta może być w każdej chwili odwołana. Nasz hoster (hosterzy) będzie (będą) przetwarzał (przetwarzali) Państwa dane tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne do wypełnienia jego zobowiązań usługowych i będzie przestrzegał (przestrzegali) naszych instrukcji w odniesieniu do tych danych.

Korzystamy z usług następującego(ych) hostera(ów):

Domainfactory GmbH; c/o WeWork Neuturmstrasse 5, 80331 Monachium, Niemcy

Realizacja strony głównej przez:

claudiusbähr+friends GmbH; Bamberger Straße 50, 91301 Forchheim

Przetwarzanie pracy

Z wyżej wymienionym dostawcą zawarliśmy umowę dotyczącą przetwarzania zamówień (AVV). Jest to umowa wymagana przez prawo ochrony danych, która zapewnia, że dostawca przetwarza dane osobowe osób odwiedzających naszą stronę internetową wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i zgodnie z GDPR.

Okres przechowywania

O ile w ramach niniejszej polityki prywatności nie określono bardziej szczegółowego okresu przechowywania, Państwa dane osobowe pozostaną u nas do czasu, gdy cel ich przetwarzania przestanie obowiązywać. Jeżeli złożą Państwo uzasadnione żądanie usunięcia danych lub cofną zgodę na ich przetwarzanie, dane zostaną usunięte, chyba że mamy inne prawnie dopuszczalne powody do przechowywania Państwa danych osobowych (np. okresy przechowywania zgodnie z prawem podatkowym lub handlowym); w tym ostatnim przypadku dane zostaną usunięte po ustaniu tych powodów.

Pliki cookies

Odwiedzając nasze strony internetowe na Państwa komputerze mogą być zapisywane informacje w postaci plików cookies. Pliki cookies to małe pliki danych, które serwer internetowy wysyła do Państwa przeglądarki i zapisze je na dysku twardym. Podstawą prawną używania plików cookies jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Zapisany zostanie jednak tylko adres protokołu internetowego – a więc żadne inne dane osobowe. Informacje, które są zapisywane w plikach cookies, pozwalają automatycznie rozpoznać urządzenie użytkownika podczas kolejnego odwiedzenia naszej strony internetowej, co ułatwi korzystanie z nich.

Oczywiście nasze strony internetowe można odwiedzić bez akceptowania plików cookies. Jeśli nie życzą sobie Państwo, aby komputer był rozpoznawany podczas następnych odwiedzin, można odrzucić używanie plików cookies zmieniając ustawienia w swojej przeglądarce na „Odrzucenie plików cookies”. Stosowna procedura znajduje się w instrukcji obsługi konkretnej przeglądarki. W przypadku odrzucenia plików cookies, niektóre funkcje naszych stron internetowych mogą być ograniczone.

Usługa Google Analytics z funkcją anonimizacji

Na naszych stronach korzystamy z Google Analytics, usługi do analizy witryny firmy Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, zwanego dalej „Google”. Usługa Google Analytics korzysta z tzw. plików cookies, plików tekstowych, które są zapisywane w Państwa komputerze i umożliwiają zarówno analizować, jak również korzystać z naszych stron internetowych.

Informacje wygenerowane przez te pliki cookies, takie jak czas, miejsce i częstotliwość odwiedzania stron internetowych, w tym adres IP, są wysyłane do USA, do spółki Google, która je przechowuje.

Na naszej stronie internetowej korzystamy z usługi Google Analytics z rozszerzeniem „_gat._anonymizeIp” . W takim przypadku Google zamieni Państwa adres IP w ramach państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych umawiających się państw Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, tym samym dokonując ich anonimizacji.

Z upoważnieniem operatora tej strony internetowej, Google wykorzysta te informacje do oceny korzystania ze strony internetowej, generowania raportów o aktywnościach na stronie internetowej i świadczenia dodatkowych usług operatorowi strony internetowej związanych z korzystaniem ze strony internetowej i Internetu. Google przekaże te informacje również stronom trzecim, jeśli zostało to przewidziane w przepisach prawa, lub gdy strona trzecia przetwarza te dane na podstawie upoważnienia Google.

Google, na podstawie własnego oświadczenia, nie połączy w żadnym przypadku Państwa adresu IP z innymi danymi Google. Pliki cookies można wyłączyć ustawiając odpowiednio zakaz w swojej przeglądarce; należy jednak pamiętać, że w takim wypadku może nie być możliwe pełne korzystanie ze wszystkich funkcji naszych stron internetowych.

Ponadto Google oferuje dla najpopularniejszych przeglądarek funkcję dezaktywacji w postaci Wtyczki, która zapewnia większą kontrolę nad danymi ewidencjonowanymi przez Google na wyświetlanej przez Państwa stronie internetowej. Wtyczka przekaże do JavaScript (ga.js) usługi Google Analytics, że nie należy przekazywać żadnych informacji na temat odwiedzania strony internetowej Google Analytics. Funkcja dezaktywacji w postaci Wtyczki dla przeglądarki od Google Analytics nie uniemożliwi jednak, aby informacje nie zostały przekazane nam lub innym, używanym przez nas usługom służącym do analizy strony. Aby uzyskać więcej informacji na temat zainstalowania w przeglądarce Wtyczki, odwiedź następujący link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Jeśli odwiedzasz naszą stronę za pomocą mobilnego urządzenia końcowego (smartfona lub tabletu), musisz zamiast tego kliknąć w ten link, aby uniemożliwić Google Analytics śledzenie tej strony w przyszłości. Jest to również możliwe jako alternatywa do wspomnianej powyżej przeglądarki Browser-Add-On. Kliknięciem w link w Państwa przeglądarce zostanie ustawiony Opt-Out-Cookie, które dotyczą tej przeglądarki i tej domeny. Jeśli usuniesz pliki cookies w tej przeglądarce, zostanie również usunięty Opt-Out-Cookie, a więc będzie trzeba ponownie kliknąć w ten link.

Jeżeli umożliwiłeś Google powiązanie historii przeglądania stron internetowych i aplikacji z kontem Google oraz wykorzystanie informacji z konta Google w celu personalizacji reklamy, spółka Google użyje Twoich danych razem z danymi Google Analytics, aby utworzyć listy grup docelowych dla remarketingu na urządzeniach. W tym celu Google Analytics ewidencjonuje najpierw na naszej stronie internetowej Twoje ID uwierzytelnione przez spółkę Google, które są powiązane z Twoim kontem Google (to znaczy dane osobowe). Następnie usługa Google Analytics tymczasowo połączy Twój ID z Twoimi danymi Google Analytics, aby zoptymalizować nasze grupy docelowe.

Jeśli nie wyrażasz na to zgody, możesz wyłączyć tę funkcję za pomocą ustawień w sekcji „Moje konto” na swoim koncie Google.

Ogólne informacje o podstawie prawnej przetwarzania danych na tej stronie internetowej

Jeśli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych, przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO lub Art. 9 ust. 2 lit. a DSGVO, jeśli specjalne kategorie danych są przetwarzane zgodnie z Art. 9 para. 1 DSGVO. W przypadku wyraźnej zgody na przekazanie danych osobowych do państw trzecich, przetwarzanie danych odbywa się również na podstawie Art. 49 par. 1 lit. a DSGVO. Jeśli wyrazili Państwo zgodę na zapisywanie plików cookie lub na dostęp do informacji w Państwa urządzeniu końcowym (np. poprzez fingerprinting urządzenia), przetwarzanie danych odbywa się dodatkowo na podstawie § 25 ust. 1 TTDSG. Zgoda ta może być w każdej chwili odwołana. Jeżeli Państwa dane są niezbędne do wykonania umowy lub realizacji działań przedumownych, przetwarzamy Państwa dane na podstawie Art. 6 par. 1 lit. b DSGVO. Ponadto, jeśli Twoje dane są wymagane do wypełnienia obowiązku prawnego, przetwarzamy je na podstawie Art. 6 para. 1 lit. c DSGVO.

Przetwarzanie danych może być również oparte na naszym uzasadnionym interesie zgodnie z art. 6 (1) lit. f DSGVO. Informacje na temat odpowiedniej podstawy prawnej w każdym indywidualnym przypadku znajdują się w kolejnych punktach niniejszego oświadczenia o ochronie danych.

Google Maps

Ta strona korzysta z aplikacji Mapy Google do wyświetlania map i planowania tras.

Google Maps są obsługiwane przez spółkę Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Korzystając z aplikacji Google Maps na tej stronie internetowej, użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie informacji, które zostały automatycznie pozyskane i wprowadzone przez Ciebie dla firmy Google, jej przedstawicieli lub innych dostawców.

Tutaj znajdziesz warunki korzystania z aplikacji Google Maps.

Oświadczenie o ochronie danych osobowych dla aplikacji Google Maps jest dostępne do wglądu tutaj.

Bezpieczeństwo

Podjęliśmy techniczne i administracyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony Twoich danych osobowych przed utratą, zniszczeniem, manipulacją i nieautoryzowanym dostępem. Wszyscy nasi pracownicy i dostawcy usług, którzy dla nas pracują, są zobowiązani do przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

Wszelkie dane gromadzone i przetwarzane przez nas są przesyłane w postaci zaszyfrowanej. Oznacza to, że Państwa dane nie mogą zostać wykorzystane przez strony trzecie. Nasze środki bezpieczeństwa podlegają ciągłemu ulepszaniu, a nasze oświadczenie o ochronie danych osobowych jest na bieżąco aktualizowane. Upewnij się, czy masz najnowszą dostępną wersję.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Skontaktuj się z nami za każdym razem, gdy chcesz się dowiedzieć o swoich danych osobowych, które przechowujemy, ewent. chcesz poprawić lub usunąć swoje dane osobowe. Ponadto masz prawo ograniczyć przetwarzanie (art. 18 GDPR), prawo złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania (art. 21 GDPR), prawo do przenoszenia danych (art. 20 GDPR), oraz prawo do złożenia skargi do Urzędu Nadzoru – Bawarskiego Urzędu Krajowego ds. Nadzoru nad Ochroną Danych.

Informacje dotyczące ochrony danych w procedurze składania wniosków

Cieszymy się, że jesteś nami zainteresowany i ubiegasz się lub ubiegałeś się o stanowisko w naszej firmie.

W związku z Państwa zgłoszeniem do nas, przetwarzamy dane osobowe dotyczące Państwa. Postępowanie z tymi tzw. danymi osobowymi regulują specjalne przepisy prawne.

Odpowiedzialne obchodzenie się z danymi osobowymi ma dla Elflein Holding GmbH wysoki priorytet. W informacji o ochronie danych osobowych dla kandydatów wyjaśniamy Państwu, jakie dane osobowe są przetwarzane w procesie aplikacji. Informacje te można znaleźć TUTAJ.

Polityka prywatności dla naszych mediów społecznościowych

Przetwarzanie danych przez sieci społeczne

Prowadzimy publicznie dostępne profile na portalach społecznościowych. Poszczególne sieci społecznościowe, z których korzystamy, można znaleźć poniżej.

Sieci społecznościowe, takie jak Facebook, LinkedIn itp. mogą z reguły kompleksowo analizować zachowanie użytkownika, gdy odwiedza on ich stronę internetową lub stronę ze zintegrowaną zawartością mediów społecznościowych (np. przyciski like lub banery reklamowe). Poprzez odwiedzanie naszych obecności w mediach społecznościowych uruchamiane są liczne operacje przetwarzania istotne z punktu widzenia ochrony danych. W szczegółach:

Jeśli są Państwo zalogowani na swoim koncie w mediach społecznościowych i odwiedzają naszą obecność w mediach społecznościowych, operator portalu mediów społecznościowych może przypisać tę wizytę do Państwa konta użytkownika. Państwa dane osobowe mogą być jednak w pewnych okolicznościach gromadzone również wtedy, gdy nie są Państwo zalogowani lub nie posiadają konta w danym portalu mediów społecznościowych. W takim przypadku gromadzenie danych odbywa się na przykład poprzez pliki cookie, które są zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika lub poprzez rejestrowanie adresu IP.

Za pomocą zebranych w ten sposób danych operatorzy portali społecznościowych mogą tworzyć profile użytkowników, w których zapisywane są Państwa preferencje i zainteresowania. W ten sposób można wyświetlać Państwu reklamy oparte na zainteresowaniach w ramach danej obecności w mediach społecznościowych i poza nią. Jeżeli posiadają Państwo konto w danym portalu społecznościowym, reklama oparta na zainteresowaniach może być wyświetlana na wszystkich urządzeniach, na których są lub byli Państwo zalogowani.

Należy również pamiętać, że nie możemy śledzić wszystkich operacji przetwarzania na portalach mediów społecznościowych. W zależności od dostawcy dalsze procedury przetwarzania mogą być zatem przeprowadzane przez operatorów portali mediów społecznościowych. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w warunkach użytkowania i przepisach dotyczących ochrony danych w poszczególnych portalach mediów społecznościowych.

Podstawa prawna

Nasze obecności w mediach społecznościowych mają na celu zapewnienie jak najbardziej kompleksowej obecności w Internecie. Jest to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 (1) lit. f DSGVO. Procesy analizy zainicjowane przez sieci społecznościowe mogą opierać się na różnych podstawach prawnych, które muszą być podane przez operatorów sieci społecznościowych (np. zgoda w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO).

Osoba odpowiedzialna i dochodzenie praw

Jeśli odwiedzają Państwo jeden z naszych portali społecznościowych (np. Facebook), jesteśmy wspólnie z operatorem platformy mediów społecznościowych odpowiedzialni za operacje przetwarzania danych wywołane podczas tej wizyty. Zasadniczo mogą Państwo dochodzić swoich praw (informacje, korekta, usunięcie, ograniczenie przetwarzania, przenoszenie danych i skargi) zarówno wobec nas, jak i wobec operatora danego portalu mediów społecznościowych (np. wobec Facebooka).

Należy pamiętać, że pomimo wspólnej odpowiedzialności z operatorami portali społecznościowych nie mamy pełnego wpływu na operacje przetwarzania danych przez portale społecznościowe. Nasze możliwości są w dużej mierze zdeterminowane przez politykę korporacyjną danego dostawcy.

Okres przechowywania

Dane zebrane przez nas bezpośrednio za pośrednictwem mediów społecznościowych zostaną usunięte z naszych systemów, gdy tylko cel ich przechowywania przestanie mieć zastosowanie, zażądasz ich usunięcia, cofniesz zgodę na ich przechowywanie lub cel przechowywania danych przestanie mieć zastosowanie. Przechowywane pliki cookies pozostają na urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia. Obowiązkowe przepisy prawne - w szczególności okresy przechowywania - pozostają nienaruszone.

Nie mamy wpływu na okres przechowywania Twoich danych, które są przechowywane przez operatorów sieci społecznościowych dla ich własnych celów. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt bezpośrednio z operatorami sieci społecznościowych (np. w ich polityce prywatności, patrz poniżej).

Sieci społeczne w szczegółach

Facebook

Posiadamy profil na portalu Facebook. Dostawcą tej usługi jest Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia. Według Facebooka zebrane dane są również przekazywane do USA i innych krajów trzecich.

Zawarliśmy z firmą Facebook umowę o wspólnym przetwarzaniu danych (Controller Addendum). Umowa ta określa, za jakie operacje przetwarzania danych jesteśmy odpowiedzialni my lub Facebook, gdy odwiedzają Państwo naszą stronę na Facebooku. Z umową tą można zapoznać się pod następującym linkiem: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

Ustawienia reklam można dostosować samodzielnie na swoim koncie użytkownika. W tym celu należy kliknąć na poniższy link i zalogować się: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

Szczegółowe informacje znajdują się w polityce prywatności Facebooka: https://www.facebook.com/about/privacy/.

XING

Posiadamy profil na portalu XING. Dostawca to New Work SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Niemcy.

Szczegółowe informacje na temat tego, w jaki sposób przetwarzają dane osobowe, można znaleźć w polityce prywatności firmy XING: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung.

LinkedIn

Posiadamy profil na LinkedIn. Dostawcą jest LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia. LinkedIn wykorzystuje reklamowe pliki cookies.

Jeśli chcesz wyłączyć reklamowe pliki cookie LinkedIn, skorzystaj z następującego linku: www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

Szczegółowe informacje na temat tego, jak obchodzą się z Twoimi danymi osobowymi, znajdziesz w polityce prywatności LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

YouTube

Posiadamy profil w serwisie YouTube. Dostawcą jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Szczegółowe informacje na temat tego, jak obchodzą się z Twoimi danymi osobowymi, znajdziesz w polityce prywatności YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=de.